Znak D-34

Aktualne promocje

Zapisz się
  • Przy płatności jednorazowej dodatkowa godzina jazdy przed egzaminem gratis.
Promocje nie łączą się.*
  • Przy płatności jednorazowej plac manewrowy PORD przed egzaminem gratis.
Promocje nie łączą się.*
  • Przy zapisie dwóch osób dodatkowa godzina jazdy gratis dla każdej z nich.
Promocje nie łączą się.*

Można skorzystać tylko z jednej promocji. Wybór należy do Państwa.